Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti dokumente vezane za naše Udruženje

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file ARTERIJSKA_LINIJA-UZIMANJE_UZORAKA-NEGA 696.36 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file DEKUBITUS 508.3 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file ELEKTROKARDIOGRAM 159.47 KB 2023-02-21
A Microsoft Word file EVALUACIONI_LIST_KE_-_ELEKTRONSKI_TEST-_UZRISK 21.99 KB 2023-08-29
An Adobe Acrobat file INVAZIVNO_MERENJE_PRITISKA 161.16 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file KMSZTS-pravilnik-o-uslovima-za-izdavanje-obnavljanje-oduzimanje-licenci 475.61 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Kako se koristi tabla za komunikaciju 72.18 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file LISTA ZA KOMUNIKACIJU U JIL 455.99 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file NEGA_CENTRALNO_VENSKOG_KATETERA 610.75 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file NEGA_OČIJU 240.28 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file NEGA_PAC_NA_RESPIRATORU 274.85 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file NEGA_PAC_SA_ENDOTRAHEALNIM_TUBUSOM 237.03 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file NEGA_USNE_DUPLJE 397.7 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file NEINVAZIVNA_VENTILACIJA 594.27 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file PODEŠAVANJE-PACIJENT_MON 173.87 KB 2023-02-21
A Microsoft Word file PRIJAVA_KE_11_22 124 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file PULSNA_OKSIMETRIJA 189.64 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Pravilnik_edukacije_2022 580.39 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Pravilnik o licenci 2015. god. 253.88 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Pravilnik o polaganju licenciranog ispita 2016. god. 1.18 MB 2023-02-21
A Microsoft Word file Prijava edukacije kurs, simpozijum, kongres 115 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Prirucnik za medicinske sestre WFCCN 5 MB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file SEDACIJA 195.1 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file SIGURNO_REPOZICIONIRANJE_EETTRAH_KANILA 109.86 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Statut UZRISK 159.72 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test-01---Enteralna-i-parenteralna-ishrana-bolesnika 5.08 MB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test-01---Enteralna-ishrana-i-hirurki-bolesnik 513.84 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test-01---Totalna-parenteralna-ishrana 90.34 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 02 - Uloga medicinske sestre NIV 307.67 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 03 - Dugotrajna oksigenoterapija 364.51 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 04 - Pleuropneumonija 147.08 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 05 - Pneumonija 550.31 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 06 - Plucna tromboembolija 2.63 MB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 07 - Tumori pluca 314.79 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 08 - Dekubitus 263.45 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 09 - Cistična fibroza 343.05 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 10 - Astma i njeno lečenje 173.53 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test 11 - Boliničke infekcije 330.56 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_12_-_Mere_prevencije_i_postupak_nakon_akcidenta_kod_pacijenata_sa_HIV-om 477.33 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_13_-_Bronhiektazije_kroz_proces_ZN 344.87 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_14_Influenza 360.91 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_15_-_Upravljanje_medicinskim_otpadom 469.42 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_16_-_Tuberkuloza 389.12 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_17_-_Intravenska_kanulacija 281.89 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_18_-_Pneumonija_kroz_proces_zdravstvene_nege 431.25 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_19_-_Uticaj_konzumacije_cigareta_na_zdravlje 347.46 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_20_-_Kateterizacija_mokraćne_bešike 278.36 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Test_21_-_Biomedicinski_otpad_kao_faktor_uticaja_na_kvalitet_zdravstvenih_usluga 696.98 KB 2023-08-29
An Adobe Acrobat file UNOS_IZNOS_TEČNOSTI 199.84 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file VAZOPRESORI 194.04 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file ZATVOREN_SISTEM_ASPIRACIJE 227.91 KB 2023-02-21
A Microsoft Word file Zahtev za ispravku bodova KME 44 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Zahtev za mirovanje licence 39.2 KB 2023-02-21
An Adobe Acrobat file Zahtev za polaganje licenciranog ispita 23.03 KB 2023-02-21