STRUČNI SASTANCI PRVE KATEGORIJE

23. 05 2023. u 12h

SALA ZA SASTANKE NA ČETVRTOM SPRATU- IOV

 

1. AUTOLOGNA TRANSPLANTACIJA MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE

Akreditacioni broj: D-1-258/23

Predavač: Ivana Bakić - IOV

 Za slušaoce 2 boda

 

2. ZNAČAJ EDUKACIJE ONKOLOŠKIH PACIJENATA KOJI KORISTE ORALNU TERAPIJU U LEČENJU MALIGNIH BOLESTI

Akreditacioni broj:D-1-259/23

Predavač: Danijela Marčeta –IOV

Za slušaoce 2 boda

 

sms Slavica Trifunčević, med. sestra edukator

STRUČNI SASTANCI PRVE KATEGORIJE

ČETVRTAK 2.03.2023. u 12h

SALA ZA SASTANKE NA ČETVRTOM SPRATU

 

1. RADIOTERAPIJA LEVE DOJKE - ABC SISTEM

 Akreditacioni broj: D-1-720/22

Predavač: spec. str. radiolog SLAĐANA TOMIĆ - IOV

 Za slušaoce 2 boda

 

2. BOLESTI PANKREASA - SESTRINSKE INTERVENCIJE U OPERATIVNOM LEČENJU

Akreditacioni broj: D-1-719/22

Predavač: sms SLAVICA TRIFUNČEVIĆ- IOV

za slušaoce 2 boda

 

sms Slavica Trifunčević, med. sestra edukator

Poštovane koleginice i kolege,

Izašao je novi pravilnik o Bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike u Službenom glasniku br. 17/2022 od 11.02.2022. god.

Pogledajte novi Pravilnik

Na sajtu UZRISK-a novi elektronski testovi:

Test 19 - UTICAJ KONZUMACIJE CIGARETA NA ZDRAVLJE

Test je otvoren za polaganje od 27. maja 2022. godine. 

Akreditacioni broj 153-02-312/2022 od 09.05.2022. Delovodni broj: D-1-238/22. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine

 

Test 20 - KATETERIZACIJA MOKRAĆNE BEŠIKE

Test je otvoren za polaganje od 27. maja 2022. godine. 

Akreditacioni broj 153-02-312/2022 od 09.05.2022. Delovodni broj: D-1-239/22. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine


Testovi su akreditovani za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Testovi imaju po 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje testova se dobija po 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj testove je 1000 dinara.

 

Dokumenta potrebna za pripremu polaganja testova možete preuzeti OVDE...

 

Na sajtu UZRISK-a je postavljen novi elektronski test - Test 16 - Tuberkuloza

Autor: Marijana Malahovski

Broj akreditacije 153-01-00188/21 od 18.05.2021

Evidencioni broj D-1-244/21


Test je akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Test ima 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje testa se dobija 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj test je 1000 dinara.

 

Dokumenta potrebna za pripremu polaganja testova možete preuzeti OVDE...