Na sajtu UZRISK-a je postavljen novi elektronski test - Test 14 - INFLUENZA

Autor: Malahovski Marijana

Broj akreditacije 153-01-00071/21 od 01.03.2021.

Evidencioni broj D-1-74


Test je akreditovan za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Test ima 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje testa se dobija 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj test je 1000 dinara.

 

Dokumenta potrebna za pripremu polaganja testova možete preuzeti OVDE...

1. Mere prevencije i postupak nakon akcidenta kod pacijenata sa HIV-om
Br.akreditacije 153-02-01202/2020 od 16.11.2020. D-1-742
Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine.

2. Bronhiektazije kroz proces Zdravstvene nege
Br.akreditacije 153-02-01202/2020 od 16.11.2020  D-1-743
Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Testovi su akreditovani za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Testovi imaju po 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje jednog testa se dobija 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj test je 1000 dinara.

 

Dokumenta potrebna za pripremu polaganja testova možete preuzeti OVDE...

widgit logo

 

Razvijena od strane Widgit tima https://www.widgit.com/products/health/covid19-communication-chart.htm sa timom za govornu i jezičku terapiju u Opštoj bolnici u Vestonu.

Ova tabla simbola može pomoći medicinskom osoblju u komunikaciji sa pacijentima koji su oboleli od Covid-19 ali i za sve pacijente koji imaju otežanu komunikaciju, naročito, može omogućiti komunikaciju u situaciji kada je pacijent intubiran ili traheostomiran, ali svestan.

Tabla sadrži simbole za potrebe trenutne nege kao i poruke koje pacijenti možda žele da prenesu članovima porodice, a posebno se smatra korisnom i u situacijama palijativne nege. 

Tabla je dvostrana, na jednom listu koji se može štampati za svakog pacijenta pojedinačno, a može se i plastificirati, dezinfikovati i po potrebi koristiti za više pacijenata.

U saradnji sa Widgit timom, koleginicom Sanjom Ivanković, tabla je prevedena na srpski jezik i dobijena je saglasnost i preporuka za dalju distribuciju i korišćenje.

 

Kako se koristi tabla - pogledajte ovde -

 

Preuzmite tablu za komunikaciju - ovde -

 

sms Slavica Trifunčević, med. sestra, edukator

24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020, 31.08.2020. (od 08 do 14 časova)

U organizaciji Intituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, održaće se dva kursa:

1. Nacionalni kurs prve kategorije "Dužina hospitalizacije pacijenata obolelih od akutnog koronarnog sindroma"
Akreditacioni broj D-1-628/20 , 6 bodova za slušaoce. Maksimalan broj slušalaca 50.

Predavači: dipl.org.zdr.nege Olgica Sedlarović, sms Nataša Hajder, sms Slobodanka Dvizac, sms Dušica Maleš

Vreme održavanja: 24.08.2020, 25.08.2020., 26.08.2020. od 08 do 14 časova. Mesto održavanja "Kongresna sala IKVBV", V sprat

2. Nacionalni kurs prve kategorije "Komunikacija"
Akreditacioni broj D-1-629/20 , 6 bodova za slušaoce. Maksimalan broj slušalaca 50.

Predavači: dipl.org.zdr.nege Olgica Sedlarović, sms Nataša Hajder, sms Slobodanka Dvizac, sms Dušica Maleš.
Vreme održavanja: 27.08.2020., 28.08.2020., 31.08.2020. od 08 do 14 časova. Mesto održavanja "Kongresna sala IKVBV", V sprat

Za sve članove UZRISK-a učešće je besplatno.

logo ukcc

Kratki proceduralni priručnik za medicinske sestre IZVAN JIT, napisan je u saradnji Saveza medicinskih sestara intenzivne nege Velike Britanije i Britanskog udruženja medicinskih sestara intenzivnih nega.

Priručnik je namenjen medicinskim sestarama koje ne rade u jedinicama intenzivne terapije i nege, a koje su zbog potreba usled pandemije izazvane virusom COVID 19, raspoređene u jedinice intenzivne terapije i nege.

Priručnik na jednostavan način olakšava proces prilagođavanja i pruža potporu med. sestrama u bržem savladavanju osnova intenzivne terapije i nege.

Svetska federacija medicinskih sestara intenzivnih nega (WFCCN) odobrila je dokument te oglasila javni poziv za volontere koji će prevoditi na druge jezike. U toku je prevođenje na španski , portugalski, grčki, nemački, poljski, slovački i japanski jezik.

U saradnji i odobrenju HDMSARIST, predsenikom Adrianom Friganovićem, proceduralni priručnik je preveden na srpski jezik.

Obradila i pripremila na srpski jezik Slavica Trifunčević.

Saradnici: Dragana Đurić, Jelena Štefan Šuster, Jelena Savin.

 

Bezbedna nega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji

Bezbedna nega pacijenta na neinvazivnoj ventilaciji

Nega pacijenta s endotrahealnim tubusom (ETT)

Zatvorena bronhoaspiracija pacijenata s endotrahealnim ili traheostomalnim tubusom

Sigurna podešavanja na pacijent monitorima

Kako postupiti ako se oglasi alarm za EKG

Šta uraditi kad se oglasi alarm za krvni pritisak

Kako postupiti ako se oglasi alarm za SpO2

Procena i sigurnost sedacije

Nega i uzimanje uzoraka iz arterijskog katetera

Nega centralnog venskog katetera

Nega dekubitusa

Nega očiju

Nega usne duplje

Sigurno repozicioniranje pomoćne opreme za održavanje disajnog puta

Praćenje unosa i izlučivanja tečnosti

Sigurna primena inotropa i vazopresora

 

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog priručnika