Štampa

Udruženje zdravstvenih radnika Instituta u Sremskoj Kamenici je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje zdravstvenih radnika:

Primarni cilj Udruženja je naučno i edukativno delovanje radi unapređenja zdravstvenih usluga. Postojimo od 2003. godine kada smo osnovani kao Podružnica zdravstvenih radnika Instituta u Sremskoj Kamenici u okviru Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine. Kao samostalna organizacija registrovani smo avgusta 2010. godine.


Aktivnosti


Organizacija i članstvo

Budući da naša organizacija već sada broji preko 900 članova, da poseduje odličnu komunikacionu infrastrukturu i adekvatan prostor, sa sigurnošću možemo konstatovati da smo u mogućnosti da svakom od naših članova obezbedimo neophodne bodove za obnovu licence, bez dodatnih materijalnih izdataka.


Interna edukacija


Eksterna edukacija


Kontinuirana edukacija - savremeni imperativ

Predavanja akreditovana preko naša tri Instituta pružaju članovima Udruženja brojne pogodnosti:

Radom Udruženja koordinira Izvršni odbor koji sačinjavaju predstavnici sva tri Instituta.

 

Imamo sve, nedostaje još samo malo Vaše dobre volje.

Pridružite nam se!