1. Mere prevencije i postupak nakon akcidenta kod pacijenata sa HIV-om
Br.akreditacije 153-02-01202/2020 od 16.11.2020. D-1-742
Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine.

2. Bronhiektazije kroz proces Zdravstvene nege
Br.akreditacije 153-02-01202/2020 od 16.11.2020  D-1-743
Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine.

Testovi su akreditovani za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Testovi imaju po 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje jednog testa se dobija 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj test je 1000 dinara.

 

Dokumenta potrebna za pripremu polaganja testova možete preuzeti OVDE...

24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020, 31.08.2020. (od 08 do 14 časova)

U organizaciji Intituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, održaće se dva kursa:

1. Nacionalni kurs prve kategorije "Dužina hospitalizacije pacijenata obolelih od akutnog koronarnog sindroma"
Akreditacioni broj D-1-628/20 , 6 bodova za slušaoce. Maksimalan broj slušalaca 50.

Predavači: dipl.org.zdr.nege Olgica Sedlarović, sms Nataša Hajder, sms Slobodanka Dvizac, sms Dušica Maleš

Vreme održavanja: 24.08.2020, 25.08.2020., 26.08.2020. od 08 do 14 časova. Mesto održavanja "Kongresna sala IKVBV", V sprat

2. Nacionalni kurs prve kategorije "Komunikacija"
Akreditacioni broj D-1-629/20 , 6 bodova za slušaoce. Maksimalan broj slušalaca 50.

Predavači: dipl.org.zdr.nege Olgica Sedlarović, sms Nataša Hajder, sms Slobodanka Dvizac, sms Dušica Maleš.
Vreme održavanja: 27.08.2020., 28.08.2020., 31.08.2020. od 08 do 14 časova. Mesto održavanja "Kongresna sala IKVBV", V sprat

Za sve članove UZRISK-a učešće je besplatno.

widgit logo

 

Razvijena od strane Widgit tima https://www.widgit.com/products/health/covid19-communication-chart.htm sa timom za govornu i jezičku terapiju u Opštoj bolnici u Vestonu.

Ova tabla simbola može pomoći medicinskom osoblju u komunikaciji sa pacijentima koji su oboleli od Covid-19 ali i za sve pacijente koji imaju otežanu komunikaciju, naročito, može omogućiti komunikaciju u situaciji kada je pacijent intubiran ili traheostomiran, ali svestan.

Tabla sadrži simbole za potrebe trenutne nege kao i poruke koje pacijenti možda žele da prenesu članovima porodice, a posebno se smatra korisnom i u situacijama palijativne nege. 

Tabla je dvostrana, na jednom listu koji se može štampati za svakog pacijenta pojedinačno, a može se i plastificirati, dezinfikovati i po potrebi koristiti za više pacijenata.

U saradnji sa Widgit timom, koleginicom Sanjom Ivanković, tabla je prevedena na srpski jezik i dobijena je saglasnost i preporuka za dalju distribuciju i korišćenje.

 

Kako se koristi tabla - pogledajte ovde -

 

Preuzmite tablu za komunikaciju - ovde -

 

sms Slavica Trifunčević, med. sestra, edukator