12.06.2020.

U organizaciji Intituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, 12. juna 2020. godine sa početkom u 13h u amfiteatru (kongresnoj sali Instituta)  održaće se dva stručna sastanka:

1. „Savremeno sestrinstvo i informacione tehnologije“, predavač Sandra Spajić

Akreditacioni broj D-1-634/19 - stručni sastanak I kategorije, 2 boda za slušaoce

2. „Obrada i zračenje pacijenata u Single-Shoot tretmanu“, predavač Slađana Tomić

Akreditacioni broj D-1-781/19 - stručni sastanak I kategorije, 2 boda za slušaoce

Organizator akreditovanog programa: Slavica Trifunčević, sms