24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020, 31.08.2020. (od 08 do 14 časova)

U organizaciji Intituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, održaće se dva kursa:

1. Nacionalni kurs prve kategorije "Dužina hospitalizacije pacijenata obolelih od akutnog koronarnog sindroma"
Akreditacioni broj D-1-628/20 , 6 bodova za slušaoce. Maksimalan broj slušalaca 50.

Predavači: dipl.org.zdr.nege Olgica Sedlarović, sms Nataša Hajder, sms Slobodanka Dvizac, sms Dušica Maleš

Vreme održavanja: 24.08.2020, 25.08.2020., 26.08.2020. od 08 do 14 časova. Mesto održavanja "Kongresna sala IKVBV", V sprat

2. Nacionalni kurs prve kategorije "Komunikacija"
Akreditacioni broj D-1-629/20 , 6 bodova za slušaoce. Maksimalan broj slušalaca 50.

Predavači: dipl.org.zdr.nege Olgica Sedlarović, sms Nataša Hajder, sms Slobodanka Dvizac, sms Dušica Maleš.
Vreme održavanja: 27.08.2020., 28.08.2020., 31.08.2020. od 08 do 14 časova. Mesto održavanja "Kongresna sala IKVBV", V sprat

Za sve članove UZRISK-a učešće je besplatno.