Na sajtu UZRISK-a su postavljeni novi elektronski testovi:

Test 17 - Intravenska kanulacija

Test je otvoren za polaganje do 17. novembra 2022. godine. 

Akreditacioni broj 153-01-00620/21 OD 18.11.2021. Delovodni broj: D-1-536/21. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine

 

Test 18 - Pneumonija kroz proces zdravstvene nege

Test je otvoren za polaganje do 17. novembra 2022. godine. 

Akreditacioni broj 153-01-00620/21 OD 18.11.2021. Delovodni broj: D-1-596/21. Predavač: Marijana Malahovski, Institut za plućne bolesti Vojvodine


Testovi su akreditovani za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme.  

Testovi imaju po 50 pitanja, a za polaganje testa je potrebno imati najmanje 30 tačnih odgovora.

Za polaganje testova se dobija po 5 bodova.

Za članove UZRISK-a je polaganje besplatno, a za ostale kotizacija za ovaj testove je 1000 dinara.