STRUČNI SASTANCI PRVE KATEGORIJE

ČETVRTAK 2.03.2023. u 12h

SALA ZA SASTANKE NA ČETVRTOM SPRATU

 

1. RADIOTERAPIJA LEVE DOJKE - ABC SISTEM

 Akreditacioni broj: D-1-720/22

Predavač: spec. str. radiolog SLAĐANA TOMIĆ - IOV

 Za slušaoce 2 boda

 

2. BOLESTI PANKREASA - SESTRINSKE INTERVENCIJE U OPERATIVNOM LEČENJU

Akreditacioni broj: D-1-719/22

Predavač: sms SLAVICA TRIFUNČEVIĆ- IOV

za slušaoce 2 boda

 

sms Slavica Trifunčević, med. sestra edukator