STRUČNI SASTANCI PRVE KATEGORIJE

23. 05 2023. u 12h

SALA ZA SASTANKE NA ČETVRTOM SPRATU- IOV

 

1. AUTOLOGNA TRANSPLANTACIJA MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE

Akreditacioni broj: D-1-258/23

Predavač: Ivana Bakić - IOV

 Za slušaoce 2 boda

 

2. ZNAČAJ EDUKACIJE ONKOLOŠKIH PACIJENATA KOJI KORISTE ORALNU TERAPIJU U LEČENJU MALIGNIH BOLESTI

Akreditacioni broj:D-1-259/23

Predavač: Danijela Marčeta –IOV

Za slušaoce 2 boda

 

sms Slavica Trifunčević, med. sestra edukator