STRUČNI SASTANAK PRVE KATEGORIJE

07.11.2023. u 12h

SALA ZA SASTANKE NA ČETVRTOM SPRATU- IOV

INTRAHOSPITALNI TRANSPORT HIRURŠKIH PACIJENATA - BEZBEDNOST I SIGURNOST NA PRVOM MESTU

Akreditacioni broj: D-1-567/23

Predavač: sms Slavica Trifunčević - IOV

 Za slušaoce 2 boda

 

sms Slavica Trifunčević, med. sestra edukator