Dobrodošli na zvanični sajt

Udruženja zdravstvenih radnika Instituta u Sremskoj Kamenici

Udruženje zdravstvenih radnika Instituta u Sremskoj Kamenici čine medicinske sestre i zdravstveni tehničari sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Instituta za plućne bolesti Vojvodine i Instituta za onkologiju Vojvodine koji, kao svetski referentne ustanove u oblasti pružanja zdravstvenih usluga, imaju tradiciju da idu u korak sa najnovijim znanjima i dostignućima, kako kadrovskim tako i tehnološkim.


Misija

Misija našeg Udruženja je, ne samo da zdravstvenim radnicima obezbedi kontinuiranu edukaciju, već da permanentno stremi ka višem i boljem kvalitetu u oblasti zdravstvene nege, i da angažovanjem sopstvenih snaga budemo najbolji u edukaciji medicinskih radnika svih profila i odgovorimo svetskim standardima u zdravstvenoj nezi i lečenju bolesnika.


Vizija

Udruženje ima viziju da kontinuiranom edukacijom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara doprinese razvoju usluga u oblasti zdravstvene nege, kao i najefikasnijoj primeni ovih usluga u praksi. Želja nam je da naše aktivnosti budu u najskorije vreme priznate i afirmisane, kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu.


Cilj

Naš cilj je da svim članovima Udruženja obezbedimo 24 boda svake godine, kako bi mogli da obnove svoje licence, izdate od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, a po odluci Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Zdravstvenog saveta Srbije.

Mi se ne zadovoljavamo samo onim što se od nas očekuje, trudimo se da uradimo i više od toga. Kroz sve vidove kontinuirane edukacije mi omogućavamo i ostalim zdravstvenim radnicima, koji nisu članovi Udruženja, da se upoznaju sa našim radom i edukuju u oblasti zdravstva.


Strategija

Kroz strategiju animiranja članova da se aktivno uključe u edukaciju, sa aktuelnim i kvalitetnim radovima, uspostavljamo elementarne vrednosti zdravstvene nege - poverenje saradnika i odgovornost prema pacijentima.