UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

logo ukcc

Kratki proceduralni priručnik za medicinske sestre IZVAN JIT, napisan je u saradnji Saveza medicinskih sestara intenzivne nege Velike Britanije i Britanskog udruženja medicinskih sestara intenzivnih nega.

Priručnik je namenjen medicinskim sestarama koje ne rade u jedinicama intenzivne terapije i nege, a koje su zbog potreba usled pandemije izazvane virusom COVID 19, raspoređene u jedinice intenzivne terapije i nege.

Priručnik na jednostavan način olakšava proces prilagođavanja i pruža potporu med. sestrama u bržem savladavanju osnova intenzivne terapije i nege.

Svetska federacija medicinskih sestara intenzivnih nega (WFCCN) odobrila je dokument te oglasila javni poziv za volontere koji će prevoditi na druge jezike. U toku je prevođenje na španski , portugalski, grčki, nemački, poljski, slovački i japanski jezik.

U saradnji i odobrenju HDMSARIST, predsenikom Adrianom Friganovićem, proceduralni priručnik je preveden na srpski jezik.

Obradila i pripremila na srpski jezik Slavica Trifunčević.

Saradnici: Dragana Đurić, Jelena Štefan Šuster, Jelena Savin.

 

Bezbedna nega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji

Bezbedna nega pacijenta na neinvazivnoj ventilaciji

Nega pacijenta s endotrahealnim tubusom (ETT)

Zatvorena bronhoaspiracija pacijenata s endotrahealnim ili traheostomalnim tubusom

Sigurna podešavanja na pacijent monitorima

Kako postupiti ako se oglasi alarm za EKG

Šta uraditi kad se oglasi alarm za krvni pritisak

Kako postupiti ako se oglasi alarm za SpO2

Procena i sigurnost sedacije

Nega i uzimanje uzoraka iz arterijskog katetera

Nega centralnog venskog katetera

Nega dekubitusa

Nega očiju

Nega usne duplje

Sigurno repozicioniranje pomoćne opreme za održavanje disajnog puta

Praćenje unosa i izlučivanja tečnosti

Sigurna primena inotropa i vazopresora

 

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog priručnika