UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

STRUČNI SASTANAK PRVE KATEGORIJE

12.07.2023. u 12h

SALA ZA SASTANKE NA ČETVRTOM SPRATU- IOV

 

1. RADIOTERAPIJA KROZ PROŠLOST SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

Akreditacioni broj: D-1-484/23

Predavač: Mirjana Knežević - IOV

 Za slušaoce 2 boda

 

sms Slavica Trifunčević, med. sestra edukator