UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

Od 18. januara 2017. godine na sajtu UZRISK-a je omogućena elektronska edukacija, tako da možete polagati raspoložive on-line testove.

Za članove UZRISK-a polaganje testa je besplatno.... idi na elektronsku edukaciju