UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI

Pravo na polaganje elektronskog testa imaju medicinske setre i tehničari i zdravstveni tehničari:

1. Zaposleni na Institutima u Sremskoj Kamenici

2. Zaposleni u drugim zdravstvenim ustanovama

 

1. Zaposleni na Institutima u Sremskoj Kamenici


Polaganje elektronskog testa je besplatno. 

Da bi se test polagao potrebno je uraditi sledeće korake:

a) Preuzeti dokumenta za polaganje testa koji se nalaze (u pdf obliku) na Dokumenti Udruženja

b) Pročitati preuzete dokumente da bi se spremili za polaganje testa

c) Unesete korisničko ime i lozinku i kliknite na "Prijava" i pojaviće vam se lista raspoloživih testova, kliknete na test i počinjete rešavanje testa. Za članove UZRISK -a već su definisani korisničko ime i lozinka za prijavljivanje. Korisničko ime Vam je ime.prezime.licenca, a lozinka je Vaš broj licence bez godine. U korisničkom imenu Vaše ime i prezime pišete malim slovima i bez č, ć, š, đ, ž slova tj. umesto njih koristite c, s, dj, z (vidi primere)

Primer 1: Zovete se Jelena Jovanović i broj Vaše licence je 012345/09. Vaše korisničko ime je jelena.jovanovic.012345 a lozinka 012345.

Primer 2: Zovete se Žaklina Đukić Stošić a broj Vaše licence je 032321/16. Vaše korisničko ime je zaklina.djukic.stosic.032321 a lozinka 032321.

Napomena: Ukoliko Vam se nakon prijavljivanja (unosa korisničkog imena i lozinke) ispiše poruka "Korisnik ne postoji" onda niste ispravno uneli korisničko ime, a ukoliko se pojavi poruka "Pogrešna lozinka" onda niste ispravno uneli lozinku. Ako ste sigurni da ste pravilno uneli korisničko ime i lozinku, a ne možete da krenete na rešavanje testa pišite o ovom problemu Administratoru UZRISK-a na sledeći meil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e) Rešavate test tako što klikćete na ponuđene odgovore na data pitanja. Za polaganje testa imate na raspolaganju 5 sati i kad ste odgovorili na sva pitanja kliknite na "Završi test". Da bi položili test potrebno je da odgovorite tačno na 60% pitanja (npr. ako test ima 50 pitanja morate na najmanje 30 tačno odgovoriti). Nakon što ste završili test dobićete poruku na ekranu da li ste uspešno ili neuspešno položili test i koliko ste imali tačnih odgovora. Ukoliko ste položili test Udruženje će o tome obavestiti Komoru medicinskih sestara i tehničara Srbije (do 15-tog u tekućem mesecu) o Vašem polaganju, te će Vam se upisati osvojeni bodovi.

 

2. Zaposleni u drugim zdravstvenim ustanovama (van Instituta)

 
Polaganje elektronskog testa se plaća u zavisnosti od iznosa kotizacije na koju je test akreditovan. Uplatu izvršiti na sledeći žiro račun Udruženja 340-30613-47. U svrhu uplate upišite naziv testa za koji se prijavljujete, a u polje primalac upišite UZRISK. Skeniranu uplatnicu i sledeće podatke (Ime i prezime, broj licence, Ustanova u kojoj ste zaposleni) pošaljite na sledeći meil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U roku od nekoliko dana na Vaš meil ćete dobiti korisničko ime i lozinku koji su Vam neophodni za polaganje testa.  

Da bi se test polagao potrebno je uraditi sledeće korake:

a) Preuzeti dokumenta za polaganje testa koji se nalaze (u pdf obliku) na Dokumenti Udruženja

b) Pročitati preuzete dokumente da bi se spremili za polaganje testa

c) Unesete korisničko ime i lozinku koju ste dobili u meilu od Administratora UZRISK-a i počinjete rešavanje testa

Napomena: Ukoliko Vam se nakon prijavljivanja (unosa korisničkog imena i lozinke) ispiše poruka "Korisnik ne postoji" onda niste ispravno uneli korisničko ime, a ukoliko se pojavi poruka "Pogrešna lozinka" onda niste ispravno uneli lozinku. Ako ste sigurni da ste pravilno uneli korisničko ime i lozinku, a ne možete da krenete na rešavanje testa pišite o ovom problemu Administratoru UZRISK-a na sledeći meil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

e) Rešavate test tako što klikćete na ponuđene odgovore na data pitanja. Za polaganje testa imate na raspolaganju 2 sata i kad ste odgovorili na sva pitanja kliknite na "Završi test". Da bi položili test potrebno je da odgovorite tačno na 60% pitanja (npr. ako test ima 20 pitanja morate na najmanje 12 tačno odgovoriti). Nakon što ste završili test dobićete poruku na ekranu da li ste uspešno ili neuspešno položili test i koliko ste imali tačnih odgovora. Ukoliko ste položili test Udruženje će o tome obavestiti Komoru medicinskih sestara i tehničara Srbije (do 15-tog u tekućem mesecu) o Vašem polaganju, te će Vam se upisati osvojeni bodovi.   

 

UPLATNICA